„To co uznajemy za rzeczywiste ze względu na kryteria, które przyjmujemy, jest zaledwie jednym z wielu wierzchołków całej rzeczywistości, która pozostaje w ukryciu. A to co jest ukryte, jest bardziej rzeczywiste niż to, co uznajemy za jawnie obecne.”

Leszek Nowak


„Moral hazard is any situation in which one person makes the decision about how much risk to take, while someone else bears the cost if things go badly”

Paul Krugman